HomePod mới lẽ ra phải khởi động lại thay vì chạy lại

2nd gen HomePod with Apple TV

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *