Hình dung các vật thể cách xa tới 300m với ống nhòm nhìn ban đêm trị giá 100 đô la này

Mini Dual Tube Digital Night Vision Binoculars with 1080p HD Recording

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *