Hệ thống ngừng hoạt động đang ảnh hưởng đến Apple Music, TV+, Podcasts, App Store, v.v.

Apple system status

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *