Google sẽ trả cho bạn một số tiền vô lý cho iPhone của bạn nếu bạn chuyển sang Pixel Fold

Google Pixel Fold

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *