Google Chrome hiện sử dụng ít pin hơn và chạy mượt mà hơn trên máy Mac của bạn

Google chrome energy memory saver on a Macbook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *