Giờ đây, bạn có thể nhận cuộc gọi FaceTime trên Apple TV 4K của mình

FaceTime on Apple TV 4K

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *