Giảm là tăng: iPhone sụt giảm, iPad tăng vọt và một phần tư khổng lồ là quá nhỏ

Apple Store Fifth Avenue

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *