Final Cut Pro và Logic Pro cuối cùng cũng có sẵn cho iPad – nhưng chỉ khi bạn đăng ký

Final Cut Pro for the iPad

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *