Đặt chiếc MacBook Air tân trang này dưới gốc cây

MACBOOK AIR 1.4GHz 13.3-INCH 4RAM 128GB SILVER (MD760LL/B) [EARLY-2014] BUNDLE w/ black case

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *