Cửa hàng ứng dụng của bên thứ ba trên iPhone là một vấn đề lớn sẽ không thay đổi điều gì

App Store icon in dock on iPhone

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *