Cửa hàng Apple đã ngừng hoạt động (đại loại là)! Apple tung ra cái gì?

New Apple STore down

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *