Cổng USB-C của iPhone 15 có thể bị khóa như Lightning

iPhone 15 USB-C port leaked pic

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *