Có phải Apple vừa xác nhận rằng đây sẽ là WWDC lớn nhất từ ​​​​trước đến nay?

MacBook Pro with WWDC logo

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *