Có lẽ sự kiện thực sự của Apple là những thông cáo báo chí mà chúng tôi có được trên đường đi

Mac mini intro video

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *