Có được thời gian chạy lên tới 12 giờ trên chiếc MacBook Air tân trang này — hiện đang được bán

Apple Macbook Air (2015) 13" Core i5, 2.7GHz 4GB RAM 128GB SSD (Refurbished)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *