Có ai thực sự thích làm việc tại Apple không?

Apple Store Genius Bar

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *