Chip M2 Pro và M2 Max mới của Apple mang lại bước nhảy vọt so với các mẫu M1, Intel

M2 Pro Max

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *