Chất lượng phần mềm giảm sút chỉ là một trong nhiều vấn đề khiến người dùng Apple khó chịu

Mac magic keyboard mouse

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *