Chà, mọi người đều ghét tai nghe AR của Apple và nó thậm chí còn chưa được xuất xưởng

This is @joseraphael777's concept of what Apple's upcoming AR/VR headset might look like. This image was created for Freelancer.com.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *