Câu hỏi 50.000 đô la: Khi nào Apple sẽ hoàn thành quá trình chuyển đổi chip Mac?

Mac Pro at WWDC

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *