Câu chuyện về các nút iPhone 15 Pro được nhấn với tin đồn về nút Hành động ‘3D Touch’

iPhone 14 Pro volume controls and alert slider

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *