Cách tốt nhất để cứu Mac Pro? Giữ Intel bên trong

Mac Pro with Intel chips

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *