Cách sử dụng webcam bên ngoài với MacBook đã đóng

Kensington W1050 Webcam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *