Cách quản lý nhiều bản sao lưu Time Machine trên và ngoài máy Mac của bạn

Time Machine

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *