Cách nhập Æ, €, #, @, © và các ký tự đặc biệt khác trên máy Mac

MacBook Pro keyboard

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *