Cách đặt lại tùy chọn Quyền riêng tư của macOS khi các tùy chọn khác không hoạt động

macOS Security and Privacy preference pane icon

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *