Cách đặt bộ lập lịch nguồn đã biến mất trong macOS Ventura

Energy Saver preference icon

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *