Các nhà phát triển ứng dụng iOS hiện có thể tính phí ít nhất là 29 xu—hoặc 10.000 đô la

Someone holding an iPhone with the App Store open

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *