Các modder khéo léo đang giữ cho máy Mac cũ tồn tại lâu sau khi Apple từ bỏ

MacBook Air showing heart monitor with flatline to heart beat

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *