Các bản cập nhật Keynote, Numbers và Pages thêm hỗ trợ Apple Pencil Hover

iWork 13 icons

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *