Bữa tiệc sinh nhật lần thứ 40 của Apple Lisa có ‘một khoảnh khắc nữa’

The Computer History Museum held an event to celebrate the 40th anniversary of the Apple Lisa computer.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *