Big Sur 11.7.2 và Monterey 12.6.2 mang đến hàng loạt bản cập nhật bảo mật cho các máy Mac cũ hơn

macOS Big Sur and Monterey

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *