Báo cáo tuyên bố M3 MacBook Air và iPad Pro sẽ sử dụng quy trình chip ‘nâng cao’

3nm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *