Bạn có thể sử dụng Apple Watch mà không cần iPhone không?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *