Bản cập nhật khẩn cấp thứ hai của Chrome cho Mac nhắm vào lỗ hổng zero-day mới

google Chrome Mac icon against a red background

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *