Apple tiết lộ M2 Mac mini rẻ hơn, tùy chọn nâng cấp M2 Pro được chờ đợi từ lâu

Apple Mac mini (2023) with Studio Display

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *