Apple thậm chí có cần tạo Mac Pro nữa không?

Mac Pro next to a Mac Studio tower

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *