Apple Store đã đi từ may mắn đến đen đủi

Apple Store Genius Bar

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *