Apple ra mắt chip M2 Ultra cung cấp năng lượng cho Mac Pro và Mac Studio mới

apple silicon Mac pro with display

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *