Apple phát hành tvOS 16.1.1 để giải quyết lỗi lưu trữ

Apple TV 4K

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *