Apple Pay không hoạt động trên Touch ID Mac? Dưới đây là các cài đặt bảo mật để kiểm tra

Wallet icon macOS

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *