Apple loại bỏ tài trợ Thẻ Apple cho iPhone không có SIM

iPhone 14 Pro

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *