Apple không cần HomePod mới, nó cần một trợ lý thực sự thông minh

Siri on HomePod

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *