Apple khai thác Shazam với các tính năng hòa nhạc trực tiếp mới trong Âm nhạc và Bản đồ

concert features in Apple Maps and Music

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *