Apple được đồn sẽ xếp xó SE 4 trong một cuộc cải tổ lớn của dòng iPhone

iPhone SE home button

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *