Apple được cho là đang thử nghiệm thế hệ ngôn ngữ ‘Bobcat’ thế hệ tiếp theo cho Siri

macOS Siri

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *