Apple được cho là đang làm việc trên một màn hình gập sẽ không phải là iPhone

The 16-inch M1 MacBook Pro facing front

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *