Apple được cho là đang giành lấy toàn bộ nguồn cung 3nm sớm cho iPhone và Mac

A17 chip graphic

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *