Apple đang phát triển một màn hình giống như iPad từ tính trong nỗ lực thúc đẩy nhà thông minh lớn

Amazon Echo Show 15

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *