Apple đăng ký nhãn hiệu logo “xrOS” trước khi ra mắt tai nghe Reality Pro

xrOS trademark in New Zealand

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *